RSS Feed
Nov 22

26 november Nijmegen: Acties tegen Pegida

Posted on Wednesday, November 22, 2017 in Aankondigingen

Bron: https://www.facebook.com/events/316106105463926/

26 november,13:00 uur, Joris Ivensplein,. Nijmegen

Scroll down for English

Zondag 26 november komt de extreem rechtse groepering Pegida naar Nijmegen. Deel van de antiracistische actiemarathon zullen acties zijn om Pegida tegen te gaan. We willen niet dat ze demonstreren, punt. Dus we roepen iedereen op om naar het Joris Ivensplein te komen om 13:00 hier gaat Pegida verzamelen. En laat jezelf horen, brengen borden met antiracistische teksten, fluitjes, toeters en trommels mee en sta ze in de weg! En kom vooral ook op zaterdag langs voor meer leuks en blijf op zondag nog even hangen!

(more…)

Oct 9

15-10-2017: Stop Pegida in Amsterdam! Laat Ze Niet Lopen!

Posted on Monday, October 9, 2017 in Aankondigingen

Overgenomen van http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2017/10/15-10-2017-stop-pegida-in-amsterdam.html 

Op zondag 15 oktober 2017 wil het extreem-rechtse Pegida vanaf het Spui in Amsterdam een demonstratie gaan lopen richting het Vondelpark om zo hun racistische gedachtegoed te verspreiden. ‘Laat Ze Niet Lopen’ roept op je te verzetten tegen deze extreem-rechtse bijeenkomst. Kom ook naar het Spui en laat je horen tegen de racisten van Pegida! Laat Ze Niet Lopen! (more…)

Sep 16

Geplakt tegen nazi’s

Posted on Saturday, September 16, 2017 in Aankondigingen, Nieuws

Geplakt in Tilburg! Vanwege de acties tegen nazi’s, morgen in Enschede.

Check de laatst beschikbare update:

https://nohogesa.noblogs.org/post/2017/09/16/update-acties-tegen-de-international-nazi-demonstratie-in-enschede/

Sep 13

Gemeente Enschede faciliteert neonazi’s maar verbiedt antifascistische demonstratie

Posted on Wednesday, September 13, 2017 in Aankondigingen

Bron: https://nohogesa.noblogs.org/post/2017/09/12/gemeente-enschede-faciliteert-neonazis-maar-verbiedt-antifascistische-demonstratie/

Aanstaande zondag willen verschillende extreemrechtse en neonazi groepen een optocht houden in Enschede. Hiertegen zijn meerdere acties van antifascisten aangekondigd. Gisteren is de organisatie van de antifascistische demonstratie medegedeeld dat de demonstratie niet mag plaatsvinden, en dat slechts een stilstaande manifestatie is toegestaan in het Volkspark. Dit terwijl de gemeente de lopende demonstratie van extreem-rechts en neo-nazi’s wel faciliteert, inclusief een optreden van de Duitse omstreden neo-nazi band Kategorie C. (more…)

Sep 10

Bus uit Amsterdam naar protest tegen nazi demonstratie Enschede

Posted on Sunday, September 10, 2017 in Aankondigingen

Bron:

https://nohogesa.noblogs.org/post/2017/09/07/bus-naar-protest-tegen-nazi-demonstratie-enschede/

Er gaat een bus van Amsterdam naar de NoHogesa demo in Enschede de 17e van september, voor degene die mee willen met de bus, graag een mailtje sturen naar NoHogesa.bus@gmail.com om een plekje te reserveren en de overige informatie toegestuurd te krijgen. Geen nazi’s in Enschede of waar dan ook! No Pasaran! (more…)

Sep 4

17 september – Stop de internationale neo-nazi demonstratie in Enschede

Posted on Monday, September 4, 2017 in Aankondigingen

Bron: https://www.facebook.com/events/1091988920938642/ Zie voor achtergronden ook https://nohogesa.noblogs.org/

Op zondag 17 september 2017 willen de Duitse neo-nazi hooligans van HoGeSa samen met enkele Nederlandse racisten van Pegida weer een poging doen om te demonstreren in Enschede. Bij een eerdere poging afgelopen juni werden alle demonstraties verboden en zagen de Duitse neo-nazi’s er van af om naar Enschede af te reizen. Maar Pegida lijkt dit keer een deal te hebben gemaakt met de gemeente Enschede waardoor ze nu wel welkom zijn. Met de neo-nazi band Kategorie C en sprekers van openlijk neo-nazistische en extreem-rechtse groepen uit Duitsland, Finland, Oosterijk en Engeland proberen HoGeSa en Pegida Nederland de grootste nazi demonstratie neer te zetten die Nederland ooit heeft gekend. Dit kunnen we niet laten gebeuren. Stop de internationale nazi demonstratie in Enschede!

In 2014 kwam HoGeSa (Hooligans Gegen Salafismus) met ruim 5000 neo-nazi hooligans samen in Keulen waar ze buurtbewoners, migranten en antifascisten aanvielen. Nu hebben Duitse nazi’s uit deze groep Enschede uitgekozen om hun geweld en gedachtegoed te verspreiden. Buiten dat het Duitse HoGeSa oproept om naar Enschede te komen zal ook Kategorie C optreden. Deze omstreden neo-nazi band speelde meerdere malen op concerten van het internationale terreurnetwerk Blood and Honour, en is erg populair binnen de neo-nazi scene. De optredens van Kategorie C zijn in Duitsland al geruime tijd verboden, en daarom zoeken ze vaak hun toevlucht naar landen als Nederland.

Niet alleen Duitse en Nederlandse nazi’s roepen op om naar de demonstratie te komen, ook zullen er sprekers zijn van enkele neo-nazistische en extreem-rechtse partijen. Zo spreekt een voormalig prominent lid van de Duitse neo-nazi partij NPD, die nu lid is van de neo-nazi partij Die Rechte. Ook zijn er sprekers van het fascistische Britain First, Freie Heimatliche Bewegung uit Oosterijk, de extreem-rechtse Finnish Defence League en het Duitse Alternative für Deutschland. Op deze manier proberen nazi’s een grote internationale nazi- demonstratie neer te zetten. De reden dat Pegida Nederland demonstraties tot nu toe altijd klein en marginaal zijn gebleven komt door antifascistische druk en actie. Een herhaling wat er in Keulen gebeurd is in 2014 kunnen we niet laten gebeuren, anders kijken we straks terug op de grootste nazi-demonstratie in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.

We hebben recent nog gezien in Charlottesville in de Verenigde Staten waar bijeenkomsten van extreem-rechts en neo-nazi’s toe kunnen leiden. Daarom moeten we alles in het werk stellen om dit te voorkomen. Samen kunnen we de nazi’s stoppen!

12:00 Stationsplein, demonstratie: Stop de internationale neo-nazi demonstratie!

13:30 Laat Ze Niet Lopen (meer info volgt op hun website www.laatzenietlopen.nl)

Aug 15

Demonstratie 17 augustus: Solidariteit met de antifascisten in Charlottesville!

Posted on Tuesday, August 15, 2017 in Aankondigingen

Bron: https://www.facebook.com/events/1830908060557375/


[English below]

Aanstaande donderdag zal er een demonstratie plaatsvinden in Amsterdam uit solidariteit met antifascisten in Charlottesville in de Verenigde Staten. Daar reed afgelopen zaterdag een neo-nazi met zijn auto in op een antifascistisch protest dat zich keerde tegen een van de grootste nazi demonstraties in de VS ooit, die ook die dag plaatsvond. Hierbij vielen meerdere ernstige gewonden. De 32 jarige Heather Heyer liet het leven. Solidariteit met alle antifascisten in Charlottesville, de nabestaanden van Heather en met iedereen die is getroffen door extreem-rechts geweld! (more…)

Jun 13

18-6-2017: Stop de internationale nazi demonstratie in Enschede

Posted on Tuesday, June 13, 2017 in Aankondigingen

Overgenomen van

https://nohogesa.noblogs.org/post/2017/06/06/18-6-2017-stop-de-internationale-nazi-demonstratie-in-enschede/

Op zondag 18 juni willen de Duitse neo-nazi hooligans van HoGeSa samen met enkele Nederlandse racisten van Pegida demonstreren in Enschede. In 2014 kwam HoGeSa met ruim 5000 neo-nazi hooligans samen in Keulen waar ze buurtbewoners, migranten en antifascisten aanvielen. Nu hebben Duitse nazi’s Enschede uitgekozen om hun geweld en gedachtegoed te verspreiden. Dit kunnen we niet laten gebeuren. Stop de internationale nazi demonstratie in Enschede! (more…)

May 23

Politieklacht – belangrijke info/ Police complaint – important info

Posted on Tuesday, May 23, 2017 in Aankondigingen

Scroll down for English

Hierbij een vriendelijk doch dringend verzoek aan mensen om verslag te doen van wat ze hebben meegemaakt of gezien tijdens de Pegida-demonstratie en de acties daartegen. Het verzoek betreft zowel mensen die op 7 mei gearresteerd zijn als aan degenen die aanwezig waren maar zelf niet zijn opgepakt. We hopen dat je dat verslag ook als klachtwordt kan worden ingediend. Maar ook als je dat niet wilt, is je verslag waardevol!

We vragen dus om, indien men dat nog niet heeft gedaan, een zo uitgebreid mogelijk verslag van alles wat er op die dag gebeurt is op te schrijven; getuigenverklaringen, filmpjes etc. Videos kunnen je helpen een beter overzicht te krijgen van wat er die dag gebeurt is. Ook dingen die niet rechtstreeks invloed op jou (lijken) te zijn geweest kunnen bruikbaar zijn. Als het niet in je eigen klacht is, dan wie weet in die van een ander/anderen. Doe dit alles alsjeblieft zo snel mogelijk. Hoe

langer je wacht hoe moeilijker het wordt om je dingen te herinneren en bijvoorbeeld filmpjes en foto’s op het internet terug te vinden!

Als je van andere mensen weet die niet gearresteerd zijn, maar wel aanwezig waren, vraag hen dan om te helpen een beter/vollediger overzicht van de dag te krijgen. Ook zij kunnen hier eventueel een verklaring over geven. Mochten zij niet gearresteerd zijn maar wel erg belemmerd zijn in bijvoorbeeld hun recht op vrije meningsuiting of nieuwsgaring (verslaggeving) dan kan dat ook een reden zijn voor een politieklacht.

Wanneer je dit eerste verslag hebt, probeer dan daarna een of meerdere klachten te formuleren. Het voorstel is om eerst alles te bekijken en te verbeteren in overleg met jullie en nog een andere deskundigen. Dit is omdat wij geloven dat het meerwaarde kan hebben om de klachten in te

dienen samen met advocaten die hier verstand en ervaring mee hebben Daarna kunnen de klachten eventueel gebundeld in één keer schriftelijk in te dienen.

We zien je verslag graag via de mail van de ag tegemoet:

agtilburg@riseup.net

___English___

Here a friendly and yet insistent request to report what people have experienced or seen during the Pegida-demonstration and the actions against that demonstration. This request includes both people who have been arrested on May 7^th as people who were there but have not been arrested themselves. We hope you also want to file this report as a policecomplaint. But if you don’t want that, your report is still valuable!

We ask you to send us a report that is as complete as possible about what happened during that day, in as much you haven’t done this already; witness-statements, videos etc. Videos can help to gain a better insight in what happened that day. Even things that might not have a direct impact on you can be valuable, because if it is not for you, it might be relevant for others and their complaint. Please write this report as quickly as possible, because the longer you wait, the harder it becomes to remember things and to find videos and photo’s on the internet.

If you know about other people who have not been arrested but have been present that day, ask them to help you create a better/more complete idea of what happened that day. They can also make a statement about what happened. If they are for instance not arrested but are still hampered in their right to freedom of speech or reporting, this can also be reason to file a police complaint.

When you have written this first report about what happened, try to formulate one or more complaints. We want to look at all the reports and improve them together with you and other experts. We think it can improve the complaints and the effects of the complaints if we formulate

them together with lawyers who have more experience with filing complaints. After that we can file the complaints, it might even be good to do this all at once.

We are looking forward to your stories at agtilburg@riseup.net

May 6

Tegen Pegida in Tilburg: Belangrijke informatie

Posted on Saturday, May 6, 2017 in Aankondigingen

Belangrijke en laatste informatie voor morgen: Morgen gaan we de straat op om de fascistische groepering PEGIDA een halt toe te roepen. We verzamelen om 12:30 bij het Stadhuisplein in Tilburg.

De arrestantengroep is te bereiken via 0622312330 of agtilburg@riseup.net.

Hou de Twitter hashtag #Laatzenietlopen in de gaten voor updates of als je zelf iets te melden hebt. Je kan ook 0687994332 bellen om de backoffice in te lichten of om geïnformeerd te worden.