26 november Nijmegen: Acties tegen Pegida

Bron: https://www.facebook.com/events/316106105463926/

26 november,13:00 uur, Joris Ivensplein,. Nijmegen

Scroll down for English

Zondag 26 november komt de extreem rechtse groepering Pegida naar Nijmegen. Deel van de antiracistische actiemarathon zullen acties zijn om Pegida tegen te gaan. We willen niet dat ze demonstreren, punt. Dus we roepen iedereen op om naar het Joris Ivensplein te komen om 13:00 hier gaat Pegida verzamelen. En laat jezelf horen, brengen borden met antiracistische teksten, fluitjes, toeters en trommels mee en sta ze in de weg! En kom vooral ook op zaterdag langs voor meer leuks en blijf op zondag nog even hangen!

Continue reading

15-10-2017: Stop Pegida in Amsterdam! Laat Ze Niet Lopen!

Overgenomen van http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2017/10/15-10-2017-stop-pegida-in-amsterdam.html 

Op zondag 15 oktober 2017 wil het extreem-rechtse Pegida vanaf het Spui in Amsterdam een demonstratie gaan lopen richting het Vondelpark om zo hun racistische gedachtegoed te verspreiden. ‘Laat Ze Niet Lopen’ roept op je te verzetten tegen deze extreem-rechtse bijeenkomst. Kom ook naar het Spui en laat je horen tegen de racisten van Pegida! Laat Ze Niet Lopen! Continue reading

Bus uit Amsterdam naar protest tegen nazi demonstratie Enschede

Bron:

https://nohogesa.noblogs.org/post/2017/09/07/bus-naar-protest-tegen-nazi-demonstratie-enschede/

Er gaat een bus van Amsterdam naar de NoHogesa demo in Enschede de 17e van september, voor degene die mee willen met de bus, graag een mailtje sturen naar NoHogesa.bus@gmail.com om een plekje te reserveren en de overige informatie toegestuurd te krijgen. Geen nazi’s in Enschede of waar dan ook! No Pasaran! Continue reading

Politieklacht – belangrijke info/ Police complaint – important info

Scroll down for English

Hierbij een vriendelijk doch dringend verzoek aan mensen om verslag te doen van wat ze hebben meegemaakt of gezien tijdens de Pegida-demonstratie en de acties daartegen. Het verzoek betreft zowel mensen die op 7 mei gearresteerd zijn als aan degenen die aanwezig waren maar zelf niet zijn opgepakt. We hopen dat je dat verslag ook als klachtwordt kan worden ingediend. Maar ook als je dat niet wilt, is je verslag waardevol!

We vragen dus om, indien men dat nog niet heeft gedaan, een zo uitgebreid mogelijk verslag van alles wat er op die dag gebeurt is op te schrijven; getuigenverklaringen, filmpjes etc. Videos kunnen je helpen een beter overzicht te krijgen van wat er die dag gebeurt is. Ook dingen die niet rechtstreeks invloed op jou (lijken) te zijn geweest kunnen bruikbaar zijn. Als het niet in je eigen klacht is, dan wie weet in die van een ander/anderen. Doe dit alles alsjeblieft zo snel mogelijk. Hoe

langer je wacht hoe moeilijker het wordt om je dingen te herinneren en bijvoorbeeld filmpjes en foto’s op het internet terug te vinden!

Als je van andere mensen weet die niet gearresteerd zijn, maar wel aanwezig waren, vraag hen dan om te helpen een beter/vollediger overzicht van de dag te krijgen. Ook zij kunnen hier eventueel een verklaring over geven. Mochten zij niet gearresteerd zijn maar wel erg belemmerd zijn in bijvoorbeeld hun recht op vrije meningsuiting of nieuwsgaring (verslaggeving) dan kan dat ook een reden zijn voor een politieklacht.

Wanneer je dit eerste verslag hebt, probeer dan daarna een of meerdere klachten te formuleren. Het voorstel is om eerst alles te bekijken en te verbeteren in overleg met jullie en nog een andere deskundigen. Dit is omdat wij geloven dat het meerwaarde kan hebben om de klachten in te

dienen samen met advocaten die hier verstand en ervaring mee hebben Daarna kunnen de klachten eventueel gebundeld in één keer schriftelijk in te dienen.

We zien je verslag graag via de mail van de ag tegemoet:

agtilburg@riseup.net

___English___

Here a friendly and yet insistent request to report what people have experienced or seen during the Pegida-demonstration and the actions against that demonstration. This request includes both people who have been arrested on May 7^th as people who were there but have not been arrested themselves. We hope you also want to file this report as a policecomplaint. But if you don’t want that, your report is still valuable!

We ask you to send us a report that is as complete as possible about what happened during that day, in as much you haven’t done this already; witness-statements, videos etc. Videos can help to gain a better insight in what happened that day. Even things that might not have a direct impact on you can be valuable, because if it is not for you, it might be relevant for others and their complaint. Please write this report as quickly as possible, because the longer you wait, the harder it becomes to remember things and to find videos and photo’s on the internet.

If you know about other people who have not been arrested but have been present that day, ask them to help you create a better/more complete idea of what happened that day. They can also make a statement about what happened. If they are for instance not arrested but are still hampered in their right to freedom of speech or reporting, this can also be reason to file a police complaint.

When you have written this first report about what happened, try to formulate one or more complaints. We want to look at all the reports and improve them together with you and other experts. We think it can improve the complaints and the effects of the complaints if we formulate

them together with lawyers who have more experience with filing complaints. After that we can file the complaints, it might even be good to do this all at once.

We are looking forward to your stories at agtilburg@riseup.net

Tijdlijn ‘Zeg NEE tegen Pegida in Tilburg’, 7 mei

Tijdlijn en redenen voor arrestaties

Een overzicht van het verloop van de protesten tegen Pegida in Tilburg op 7 mei, en van de repressie daartegen.

12;30 Verzameld op het Stadhuisplein

Vanaf 12:50 zijn mensen gevraagd om hun ID en op de foto gezet zoveel mogelijk.

13:03 Iedereen gevorderd om het plein te verlaten. Ze moeten verplaatsen naar het NS-plein, ver weg van Pegida. De groep krijgt de kans hierover te overleggen.

13:08 De groep heeft besloten te ontbinden en in kleinere groepjes naar de Oude Markt te gaan om daar weer te verzamelen. 2 mensen zouden achterblijven om mensen die later komen op te vangen en door te sturen. De politie was het met dit alles eens – ze wisten niet van de Oude Markt.

13:30 2 arrestaties op de Oude Markt. Twee kameraden zaten op een bankje een appel te eten toen zonder reden hun identiteit werd gevorderd. Beiden hadden dit niet bij zich waarna ze zijn opgepakt.

13:35 Iedereen die op de Oude Markt was is omsingeld door politie.

13:45 Twee kameraden zijn opgepakt. Weten niet waarom, misschien openbare ordeverstoring omdat ze aan het zingen waren.

14:00 start Pegida op Willemsplein. Politie was erg vriendelijk jegens hun; agenten schudden handen van Pegida-leden en sommigen werden zelfs begroet met kussen op de wang. Pegida is met ongeveer 25 mensen.

14:05 Een kameraad opgepakt bij de Schouwburg. Er was niets aan de hand, onduidelijk waarom opgepakt.

14:16 Twee kameraden opgepakt onduidelijk waarom.

14:30 Pegida gaat lopen,ze lopen van Willemsplein naar de Oude Markt via de Stationsstraat naar de Poststraat naar de Heuvelring en de Heuvel om daarna terug te keren op het Willemsplein. Edwin Wagensveld heeft een emmertje waar AFA op staat om “mensen op straat schoon te wassen”, misschien is Edwin toch wel fan van Antifa, want Antifa wil ook de straten schoonwassen van fascisten.

In de Korte Schijfstraat roep Antifa “Geen Fascisten in onze straat”
In de stationsstraat krijgt Antifa steun van lokale jongeren. Er worden leuzen heen en weer geroepen tussen Antifa en Pegida.

14:40 kameraad met hond opgepakt terwijl die zich nergens mee bemoeide. Hond is ook meegenomen.

Pegida loopt door de poststraat waar bewoners roepen “gatverdamme, die Nederlandse vlaggen”.

14:47 Eerste belletje vanuit de gevangenis van een van de eerst opgepakte kameraden.

Pegida loopt de Heuvelring op. Groepje buurtbewoners langs de kant roept “Schaam je rot Pegida”.

15:00 Kameraad opgepakt. Uiteindelijk bleek voor artikel 7 hoewel politie zelf ook niet precies wist wat dit was zo bleek in de celt.
15;08 Pegida loopt richting de Paleisring.

15;10 Kameraad opgepakt. Onduidelijk voor wat.
15:13 Kameraad opgepakt. De politie vond het niet eens nodig om zijn tas mee te nemen, die hebben ze op het plein neer gegooid. Is door andere kameraden meegenomen.

15:19 Kameraad opgepakt bij het stadhuis omdat deze aan het filmen was hoe iemand anders werd gearresteerd. Uiteindelijk opgepakt voor artikel 7 (verstoring van de openbare orde).

15:19 Kameraad opgepakt bij het stadhuis.

15:22 Kameraad opgepakt voor belediging van ambtenaar in functie.

Rond een uur of 5 zijn mensen van Antifa richting het cellencomplex gegaan. De politieagent die de advocaat had gesproken wilde eerst de locatie niet geven “omdat ze toch zo vrij komen, dat heeft geen zin”. Na aandringen bij de advocaat heeft deze toch het adres opgevraagd. Alle kameraden werden vastgehouden op de Ringbaanwest 232 in Tilburg. Kameraden hebben iedereen daar opgewacht met semi-warm eten. Om 19:58 zijn de eerste personen vrij gekomen. Vanaf dat moment kwam er elke paar minuten iemand vrij die werd ontvangen door een steeds grotere groep antifascisten.

De advocaat heeft van de agenten begrepen dat zij 12 mensen voor kleine overtredingen hebben opgepakt en 2 voor strafrechtelijke misdrijven. Van de arrestanten hebben we begrepen dat de meeste mensen een boete nagestuurd zullen krijgen.

Om 21:45 was iedereen weer op vrije voeten.

Tilburg: Grof politiegeweld wist anti-Pegida-protest niet te voorkomen

Persverklaring van AFA Noord-Brabant

Tilburg: Grof politiegeweld wist anti-Pegida-protest niet te voorkomen

De actie ‘Zeg NEE tegen Pegida in Tilburg’, is beantwoord met scherpe politierepressie tegen kleine groepen vasthoudende antifascisten die aanzienlijke risico’s namen om hun verontwaardiging tegen de racisten van Pegida tot uitdrukking te brengen. AFA Noord-Brabant, die tot de actie had opgeroepen, brengt graag het volgende onder de aandacht.

AFA Noord-Brabant is boos dat Pegida, onder zware politiebegeleiding, haar vergiftige boodschap openlijk heeft kunnen uitdragen in de binnenstad van Tilburg. AFA Noord-Brabant is heel blij met het feit dat mensen daadwerkelijk de straat op gingen en zich met nadruk en felheid tegen Pegida en haar racisme hebben gekeerd. AFA Noord-Brabant is verontwaardigd over het grove optreden van de politie die met willekeurige en vaak openlijk gewelddadige arrestaties het protest tegen Pegida geprobeerd heeft te smoren. Die woede wordt nog groter omdat diverse mensen met eigen ogen hebben gezien hoe amicaal diezelfde politie intussen met de mensen van Pegida omging, met warme handdrukken en aanverwante hartelijkheid. De politie betoonde zich gisterenmiddag weinig minder dan de gewapende arm van het Pegida-fascisme. Een buitengewoon zorgwekkende gang van zaken, aldus antifascisten. Continue reading

Posted in Nieuws | Tagged , | Comments Off on Tilburg: Grof politiegeweld wist anti-Pegida-protest niet te voorkomen

Tegen Pegida in Tilburg: Belangrijke informatie

Belangrijke en laatste informatie voor morgen: Morgen gaan we de straat op om de fascistische groepering PEGIDA een halt toe te roepen. We verzamelen om 12:30 bij het Stadhuisplein in Tilburg.

De arrestantengroep is te bereiken via 0622312330 of agtilburg@riseup.net.

Hou de Twitter hashtag #Laatzenietlopen in de gaten voor updates of als je zelf iets te melden hebt. Je kan ook 0687994332 bellen om de backoffice in te lichten of om geïnformeerd te worden.

Say NO to racist Pegida!

No to Pegida: make sure your disgust is seen and heard!

Sunday, 7 May, Pegida is coming to show itself in Tilburg. Opponents of racism and fascism will not let that pass unopposed. That is why AFA Noord-Brabant calls for protest and resistance.

Pegida presents itself as ‘anti-islam’. In reality, they stoke hostility against Muslims, against refugees, and against anyone that, side by side with Muslims and refugees, stands for equality. Pegida is a racist group, with fascist leanings. Pegida marches are a show of intimidation and an effort to root themselves and build their dangerous organization. We don’t want to grant them this space, because of the unimaginable misery that threatens to prevail if they are allowed to strengthen themselves. That is why we call to oppose this Pegida rally with the strength of words and deeds.

So: come to the inner city of Tilburg, let them know, see, hear and feel how unwelcome they are. Let them know, see, hearn and feel how strongly we detest their message of hatred. Come with whistles, slogans from mouths, signs, banners, drwonn outn their speeches. Let us help to allow them the smallest possible space, so that their action comes of as badly as possible, or even fails to go through because of creative opposition.

Therefore, we call for:

1 Assemble beforhand, omn 1.2.30 hours, at the Stadhuisplein in Tilburg (1), where we will hold aa public emergency meeting:
To express our oppositiobn, against racist hatred in general, against Pegida in particular;
To discuss what we want to do against Pegida this day;
To find people tostamnd together against pegida with our message of resistance; here, more info will be available about the situation on the day itself.
NOTE: the venue may change, nown that the Pegida assembling point has been changed as well (see further in this text). Check back for updates.

2 Together, or individually or in groups of yourn own choosing, come to the Willemsplein in Tilburg – or as close to that square as possible – where Pegida assembles at 14.00 hour, and give them a fitting reception in the spirit described above. You can go there from the public emergency meeting, nearby. However, if you have a sensible plan of your own end know what to do, you may as well skip the meeting and do your thing. NOTE: assembling point of Pegida has been changed. It is now Willemsplein.

Afterwards, there will be symbolic actions, to express our connection that people search as against the harted, and to symbolically exorcise the develish Pegida poison.. Nice option for those who cannot or will not participate in the emergency meeting and/ or the direct anti-Pegida actions, maybe also a beatifull rounding off for those whe were active earlier on the day. See https://www.facebook.com/events/273891183068605/ and https://www.facebook.com/events/1417015805025505/

Risks

Protesting is not forbidden, not even when a protest is not discussed beforehand with the authorities. Such a prohibition would obviously be unacceptable. Coming together in public space to express our concern about growing racism and fascism is not forbidden either. And such a prohibition, if it existed, would be unacceptable as well. Shouting ‘boo’ against noise you detest is not forbidden, otherwise each rock festival would have a problem with angry visitors. What we propose concretely, does not fall under existing legal prohibitions. We should, therefore, be allowed just to do our thing with our whistles, voices, slogans, posters and banners and whatever you can think of.

At the same time, we know that police and mayor give their own interpretation to the law, especially during days when antifascists try to struggle against fascists. So, it may be the case that the authorities regards the public emergency meeting as en unannounced demonstration – which it is not! – and tries to ban it. Police maybe will usesrepression, violende and arrests to keep people as far away away from Pegida as possible. In short: it is possible that you will be arrested. That would be a violation of your rights, but that will not automatically stop the authorities from acting that way.

We can make arrests as unlikely as possible, by using our good sense in the actions we choose, by loooking after each others a s well as ourselves, and by keeping as calm and in as good spirits, as possible. Legal assistence will be available for cases like that. Extensive information can be found on “Arrested? You should know this!” Just read it, to be on the safe side of things.

Note:
The part of the Stadhuisplein where we want to assemble is alongside the road, between the bus stop and the Stadswinkel, under the trees, at the location where Opccupy had its tents in 2011.

Exact times and locations may change. Check repeatedly, check shortly beforehand, form updates

See you on 7 May in Tilburg!

Facebook event https://www.facebook.com/events/170202416837210

AFA Noord-Brabant, in which AFA Tilburg and AFA Eindhoven cooperate.
https://afanoordbrabant.noblogs.org/
https://www.facebook.com/AFAEindhoven
https://www.facebook.com/AFATilburg

Actie tegen Pegida: info in geval van arrestatie

Komende zondag 7 mei voeren mensen actie tegen de poging van Pegida om zich in Tilburg te vertonen met hun boodschap van racisme en haat. Daartoe hebben we het volste recht. Het is echter denkbaar dat deelnemers aan anti-Pegida acties opgepakt worden. Voor dat geval is onderstaande info van belang:

  • Er is een arrestantengroep van mensen die je proberen zo goed mogelijk bij te staan als je wordt opgepakt. Die is op zaterdag 6 mei en op de dag zelf  telefonisch  te bereiken: 0622312330. Mail kan ook: agtilburg@riseup.net.
  • Bereid je voor. Als je medicatie nodig hebt, neem die dan in voldoende hoeveelheden mee. Als je een huisdier hebt dat zorg nodig heeft, regel iets voor het geval je opgepakt wordt en je de kat geen eten kunt geven of zo. Laat het bij voorkeur wel aan de arrestantengroep weten via agtilburg@riseup.net.
  • De advocaat die voor je klaar staat is Milan van Hulst: Sticht Advocatuur Utrecht. Schrijf de naam van je eigen advocaat – Milan van Hulst dus, als je van zijn diensten gebruik wilt maken – en het nummer van de arrestantengroep ergens op je lichaam.
  • De politie is verplicht om je vertellen waarom je gearresteerd bent; je hebt het recht iemand hiervan op de hoogte te stellen.
  • Verklaar nooit iets over jezelf of anderen; je hoeft nergens voor te tekenen.
  • Je hebt recht op je eigen advocaat – Milan van Hulst dus, of een advocaat van jouw keus; verzoek is om hem pas te contacten als je onzeker bent over wat te doen.
  • Je hebt het recht op vegetarisch/veganistisch eten.
  • Je mag alleen door een agent van hetzelfde geslacht worden gefouilleerd.
  • Hou je taai en realiseer je dat mensen bezig zijn om je vrij te krijgen.

Uitvoeriger informatie vind je op de pagina “Gearresteerd? Dit moet je weten!” Even rustig doorlezen, gewoon voor de zekerheid.

Zeg NEE tegen Pegida in Tilburg – met laatste updates

Scroll omlaag voor de oorspronkelijke oproeptekst
Belangrijke en laatste informatie voor morgen: Morgen gaan we de straat op om de fascistische groepering PEGIDA een halt toe te roepen. We verzamelen om 12:30 bij het Stadhuisplein in Tilburg.
De arrestantengroep is te bereiken via 0622312330 of agtilburg@riseup.net.
Hou de Twitter hashtag #Laatzenietlopen in de gaten voor updates of als je zelf iets te melden hebt. Je kan ook 0687994332 bellen om de backoffice in te lichten of om geïnformeerd te worden.
***

For the call-out in English, see 

“Say NO to racist Pegida!”

Update: Legal info for possible arrests available: see the page “Arrested? You should know this!”on this website.

*****************

Nee tegen Pegida in Tilburg: laat je afkeer zien en horen!

Zondag 7 mei komt Pegida zich vertonen in Tilburg. Dat laten tegenstanders van racisme en fascisme niet over hun kant gaan. Daarom roept AFA Noord-Brabant op tot protest en verzet.

Pegida keert zich officieel tegen ‘de islam’. In werkelijkheid maken ze stemming tegen moslims, tegen vluchtelingen, en tegen degenen die zij aan zij met moslims en vluchtelingen voor gelijkwaardigheid van alle mensen opkomen. Pegida is een racistische groepering, met fascistische inslag. Optochten van Pegida zijn een vertoon van intimidatie en een poging om wortel te schieten en hun gevaarlijke organisatie uit te bouwen. Die ruimte gunnen we ze niet, want de ellende is niet te overzien als ze zich weten te versterken. Daarom roepen we op om deze manifestatie van Pegida met kracht van woord en daad tegen te werken. Continue reading