Tilburg: Grof politiegeweld wist anti-Pegida-protest niet te voorkomen

Persverklaring van AFA Noord-Brabant

Tilburg: Grof politiegeweld wist anti-Pegida-protest niet te voorkomen

De actie ‘Zeg NEE tegen Pegida in Tilburg’, is beantwoord met scherpe politierepressie tegen kleine groepen vasthoudende antifascisten die aanzienlijke risico’s namen om hun verontwaardiging tegen de racisten van Pegida tot uitdrukking te brengen. AFA Noord-Brabant, die tot de actie had opgeroepen, brengt graag het volgende onder de aandacht.

AFA Noord-Brabant is boos dat Pegida, onder zware politiebegeleiding, haar vergiftige boodschap openlijk heeft kunnen uitdragen in de binnenstad van Tilburg. AFA Noord-Brabant is heel blij met het feit dat mensen daadwerkelijk de straat op gingen en zich met nadruk en felheid tegen Pegida en haar racisme hebben gekeerd. AFA Noord-Brabant is verontwaardigd over het grove optreden van de politie die met willekeurige en vaak openlijk gewelddadige arrestaties het protest tegen Pegida geprobeerd heeft te smoren. Die woede wordt nog groter omdat diverse mensen met eigen ogen hebben gezien hoe amicaal diezelfde politie intussen met de mensen van Pegida omging, met warme handdrukken en aanverwante hartelijkheid. De politie betoonde zich gisterenmiddag weinig minder dan de gewapende arm van het Pegida-fascisme. Een buitengewoon zorgwekkende gang van zaken, aldus antifascisten.

Het protest had verschillende vormen. Rond de vijftien actievoerders probeerden samen te komen op het aangekondigde verzamelpunt het Stadhuisplein. De politie maande de actievoerders vervolgens het protest – ten onrechte als ‘demonstratie’ aangemerkt, te verplaatsen naar het NS-Plein, ver van het Willemsplein, de locatie waar Pegida wilde samenkomen. Actievoerders wezen dit van de hand, en ontbonden ter plekke de samenkomst. Vervolgens trokken mensen hun eigen plan. Diverse acties werden uitgevoerd. Toen Pegida-chef Edwin Wagensveld met vrienden voorbij kwam, gingen enkele antifascisten op hem af om hem te laten weten wat zij van hem dachten. De politie dreef hen terug. Dat was bij het Stadhuisplein. Intussen werden elders in de binnenstad al mensen aangehouden vanwege het niet tonen van ID-bewijs.

Kort daarop kreeg een groepje antifascisten op de Oude Markt van de politie te horen dat ze zich moesten verwijderen, maar wel samen mochten komen op hetzelfde Stadhuisplein waar antifascisten eerder dus waren weggestuurd. Toen het groepje onder onvrijwillige politiebegeleiding die kant op liep, kwam de Pegida-demonstratie in beeld. Enkele antifascisten begonnen antifascistische leuzen te roepen en werden onmiddellijk door agenten tegen de grond gewerkt, aangehouden en in een politiebusje gewerkt terwijl ze door gingen met leuzen roepen en zingen “Nederland Politiestaat!”

Tijdens de optocht die de pakweg vijfentwintig van veel Nederlandse vlaggen voorziene Pegida-fascisten hielden, probeerden tegenstanders er langs en erachter te lopen en hun woede roepend tot uiting te brengen. Ook dat tolereerde de politie niet, ook hier werd de één na de andere tegenstander van Pegida gearresteerd, vaak door zogeheten ‘stillen’, niet-geüniformeerde agenten..Het verbaal stelling nemen tegen Pegida bleek soms al voldoende voor aanhouding. Het media-beeld van een antifascisme dat de gewelddadige confrontatie zocht, wijst AFA Noord-Brabant met klem van de hand. Van gewelddadig optreden kun je niet spreken als mensen leuzen roepen en lawaai proberen te maken. Gewelddadig optreden typeerde juist de houding van de politie, en daarachter van het bevoegde gezag.

Positief was volgens AFA Noord-Brabant dat, dwars tegen de overmacht aan politie in, toch tientallen mensen Pegida de voet dwars zetten met luidruchtig protest. Het betrof hier niet alleen mensen uit activistische kring, maar ook allerhande buurtbewoners die duidelijk niet gediend waren van een optocht met al die nationale vlaggen door hun buurt. Antifascisme als beweging is niet groot. Maar een antifascistische stemming is er ook buiten AFA-kringen wel degelijks, zo stelt AFA Noord-Brabant met voldoening vast. Na de Pegida-optocht en de tegenactie vond bij het centraal station ook een samenkomst plaats van mensen die hun onderlinge verbinding in een menselijke kring symboliseerden tegen de haat die Pegida verbreidt.

De dag eindigde met met een totaal van hoogstwaarschijnlijk veertien arrestaties van antifascisten, een schokkend hoog aantallen verhouding tot het totaal van enkele tientallen actievoerders tegen het fascisme. Waar minstens één op de drie actievoerders wordt opgepakt, kun je gerust van massa-arrestatie spreken. Aanhoudingsgrond was veelal ‘verstoring van de openbare orde’, soms het niet tonen van een ID. Dat argument van ‘verstoring van de openbare orde’ is zodanig creatief opgerekt dat het uiten van antifascistische opvattingen door het roepen van kreten en leuzen er ook al onder zou vallen.

AFA Noord-Brabant is verheugd dat alle arrestanten allemaal weer op vrije voeten zijn. AFA Noord-Brabant wil met grote nadruk al deze mensen, en alle andere actievoerders tegen Pegida, welk middel ze ook kozen, bedanken. Die dank geldt nadrukkelijk ook al degenen die acties hebben ondersteund: voor de strijdvaardige inzet die zij deze dag hebben vertoond.

AFA Noord-Brabant, waarin samenwerken AFA Eindhoven en AFA Tilburg

https://afanoordbrabant.noblogs.org/

https://www.facebook.com/AFAEindhoven/

https://www.facebook.com/AFATilburg/

Comments are closed.